INFO februari 2022
4 februari 2022
INFO maart 2022
11 maart 2022

Actieplan Sociale Veiligheid

Ontwikkeling op rekenen, taal en lezen is zeer belangrijk, maar niet zonder sociaalemotioneel leren. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. ” – Van Overveld (2017)

Sinds 2015 is de wet Veiligheid op school van kracht. Deze wet regelt dat scholen zich moeten inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid te verbeteren. Een veilige school is een school waar kinderen met plezier leren en werken en zij zich zo goed als mogelijk kunnen ontwikkelen. Op Integraal KindCentrum De Schelf heeft het sociaal emotioneel leren een belangrijke plaats. #GOEDVOORELKAAR, het motto van het kindcentrum, laat zien dat de kinderen, ouders en personeelsleden goed voor elkaar zijn en dit ook naar buiten toe uitdragen.

Dit actieplan geeft een beschrijving wat De Schelf allemaal doet om de sociale veiligheid te waarborgen. Het geeft richting en houvast aan het handelen van iedereen die betrokken is bij ons kindcentrum. Zo wordt er in dit plan onder andere beschreven wat wij preventief doen om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen, wat wij doen om pesten tegen te gaan en hoe wij op verschillende momenten contact leggen met ouders. Ook is beschreven welke functies er op De Schelf aanwezig zijn die dit proces begeleiden. Op deze manier dient dit document als basis voor het sociaal emotioneel leren op ons kindcentrum.

Het volledige Actieplan Sociale Veiligheid lezen? U leest het hier

error: Onze inhoud is beveiligd!