Groep 5/6

 

Meester Igor Peters

Groep 4/5


Wat doen we in Groep 5/6?

 
Rekenen groep 5

Automatiseren: het automatiseren van de optel- en aftreksommen t/m 10 en over het eerste tiental, de tafels en de deeltafels. Regelmatig maken ze tempotoetsen.

Methode: De wereld in getallen voor groep 5 bevat, oriëntatie op de getallen t/m 1000, optellen en aftrekken t/m 1000, vermenigvuldigen en delen, geldsommen, klokkijken en meten.

Bij de weektaak horen ook oefeningen met het computerprogramma.

Rekenen groep 6

We gebruiken de methode “Wereld in getallen” deel 5A en B.
De kinderen leren/oefenen:

 •  oriëntatie van de getallen tot en met 10.000
 •  optellen en aftrekken tot en met 1000
 •  (grote) keersommen en deelsommen (met rest)
 •  geldsommen
 •  klokkijken, analoog en digitaal
 •  meten en wegen
 •  meetkunde
Spelling groep 5 en 6

In de methode van spelling worden verschillende spellingcategorieën herhaald en
nieuw aangeboden. Ook wordt er aandacht besteed aan verschillende woordsoorten.
Dit zijn o.a. samenstellingen en werkwoorden. Tot slot is het belangrijk dat de kinderen
leestekens in hun teksten gaan toepassen. Denk hierbij aan hoofdletters en
vraagtekens. In ieder blok wordt ook aandacht besteed aan grammatica.

Taal groep 4 en 5

Voor taal hebben we de methode “Staal Taal”.

De methode biedt acht thema’s aan. Ieder thema start met een themafilm en een thema duurt vier weken. Er komen verschillende deelonderwerpen van taal aan bod, zoals woordenschat, spreken en luisteren, taal verkennen en schrijven. De kinderen leren presenteren en publiceren.

Elk thema wordt in week vier afgesloten met een toets en vervolgens remediëren/herhalen en/of verrijken. Dit laatste is afhankelijk van de behaalde resultaten.

Technisch lezen oefenen we met de methode “Estafette”.

Daarin worden nieuwe woorden op verschillende manieren aangeboden. Ook leren de kinderen de betekenis van de leestekens en oefenen zij met intonatie tijdens het voorlezen.

Aan het einde van groep 4 kunnen de kinderen woorden lezen als: traktatie, doorzichtig en avonturen.

Aan het einde van groep 5 kunnen de kinderen woorden lezen als: circusdirecteur, operatieassistent en luxeauto.

Sociale vaardigheid

Dit schooljaar zijn we gestart met de sociale competentietraining “Rots en Water”. De bouwstenen van dit programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Er lopen vier rode draden door het programma:

 • Het leren gronden(stevig en ontspannen staan), centreren(adem in de buik) en richten van aandacht/focus.
 • De ontwikkeling van de gouden driehoek, lichaamsbewustzijn-emotioneelbewustzijn-zelfbewustzijn.
 • De ontwikkeling van fysieke communicatievormen
 • Het Rots&Waterconcept. De harde, onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding. Dit wordt op verschillende niveaus ontwikkeld en toegepast, fysiek, mentaal en sociaal.

We oefenen de bouwstenen met oefeningen in de gymzaal.

Wereldoriëntatie groep 5 en 6 

Groep 5/6 werkt met de methode Wijzer. Met deze methode doen we aardrijkskunde en natuur & techniek. Voor geschiedenis hebben we de methode Blink.

Wijzer! Aardrijkskunde geeft een oriëntatie op jezelf en de wereld om je heen. De methode begint met landbouw, landschap, mensen, industrie en tot slot dienstverlening.

De methode Blink is helemaal digitaal. De kinderen maken de opdrachten op de laptops of op papier. De kinderen maken kennis met de onderwerpen Jagers en boeren, Grieken en Romeinen, Monniken en ridders en tot slot Steden en staten.

Begrijpend lezen groep 4 en 5

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Aan de hand van een actuele tekst worden verschillende leesstrategieën geoefend zoals samenvatten, verwijswoorden en vragen maken bij een tekst.

error: Onze inhoud is beveiligd!