Groep 3/4b

 

Wat doen we in Groep 3/4b?

 
Nederlandse taal groep 3

De methode Lijn 3 is een complete taal-leesmethode voor groep 3.

Het is….

 • samen leren lezen
 • instructie op drie niveaus
 • de letter staat centraal
 • expliciete aandacht voor spelling
 • woordenschat voor alle kinderen
 • wereldoriëntatie
 • opdrachten maken
 • leesplezier
Nederlandse taal groep 4

Voor taal hebben we de methode “Staal Taal”.

De methode biedt acht thema’s aan. Ieder thema start met een themafilm en een thema duurt vier weken. Er komen verschillende deelonderwerpen van taal aan bod, zoals woordenschat, spreken en luisteren, taal verkennen en schrijven. De kinderen leren presenteren en publiceren.

Elk thema wordt in week vier afgesloten met een toets en vervolgens remediëren/herhalen  en/of verrijken. Dit laatste is afhankelijk van de behaalde resultaten.

Technisch lezen oefenen we met de methode “Estafette”. Daarin worden nieuwe woorden op verschillende manieren aangeboden. Ook leren de kinderen de betekenis van de leestekens en oefenen zij met intonatie tijdens het voorlezen. Aan het einde van groep 4 kunnen de kinderen woorden lezen als: traktatie, doorzichtig en avonturen.

Rekenen groep 3

De wereld in getallen sluit met eigentijdse thema’s aan bij de belevingswereld van de kinderen. Herkenbare situaties en contexten worden gebruikt in verschillende fasen van het leerproces. Er wordt gewerkt op drie verschillende niveaus zodat kinderen allemaal op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zal er zelfstandig gewerkt worden.

 • oriëntatie op de getallen, verder en terugtellen t/m 40
 • structureren, splitsingen t/m 10
 • optellen en aftrekken, t/m 10 en 20
 • meetkunde, routes zoeken op een plattegrond
 • meten
 • tijd
 • geld
Rekenen groep 4

We gebruiken de methode “Wereld in getallen” deel 4A en B.
De kinderen leren/oefenen:

 • Automatiseren van de sommen tot 20
 • Plus- en minsommen tot 100
 • Tafels van 1,2,3,4,5, 6 en 10
 • Geldsommen: gepast betalen en teruggeven met munten en biljetten
 • Hele en halve uren analoog en digitaal
 • Jaarkalender
 • Introductie van cm, m en km
 • Introductie van g, kg
Schrijven groep 3 en 4

Alle letters van het alfabet worden aangeboden. Ook gaat groep 3 aan de slag met cijfers schrijven.

Voor groep 4 ligt de nadruk op het leren van de hoofdletters.

 

Engels voor groep 3 en 4

Voor Engels is er de nieuwe methode “Stepping Stones Junior”. De leerlingen leren stapsgewijs Engels, geïnspireerd door pakkende filmpjes en leuke, activerende werkvormen. Elk thema bestaat uit vijf lessen.
De eerste drie lessen zijn de basislessen waarin nieuwe woorden en zinnen worden aangeboden. De vierde les is een les waarin het geleerde wordt toegepast. De leerlingen passen het geleerde toe door bijvoorbeeld een restaurant na te spelen, of een interview te doen.

Spelling groep 4

Bij spelling wordt de methode “Staal spelling”gebruikt. We werken ook met blokken van vier weken, de eerste drie weken krijgen de kinderen nieuwe spellingcategorieën aangeboden met de bijbehorende regel en een gebaar. Dagelijks worden de spellingcategorieën herhaald en geoefend in een oefendictee.  Na het controle dictee in week vier krijgt elk kind in die week gerichte extra instructie, herhaling of verrijking aangeboden.

Spelling bestaat uit drie onderdelen, de spelling van onveranderlijke woorden, werkwoordspelling en grammatica.

Sociale vaardigheid

Dit schooljaar zijn we gestart met de sociale competentietraining “Rots en Water”. De bouwstenen van dit programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Er lopen vier rode draden door het programma:

 • Het leren gronden(stevig en ontspannen staan), centreren(adem in de buik) en richten van aandacht/focus.
 • De ontwikkeling van de gouden driehoek, lichaamsbewustzijn-emotioneelbewustzijn-zelfbewustzijn.
 • De ontwikkeling van fysieke communicatievormen
 • Het Rots&Waterconcept. De harde, onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding. Dit wordt op verschillende niveaus ontwikkeld en toegepast, fysiek, mentaal en sociaal.

We oefenen de bouwstenen met oefeningen in de gymzaal.

Wereldoriëntatie groep 3 en 4 

De methode Wijzer maakt de kinderen vooral enthousiast voor de levende en niet-levende natuur. Daarnaast is er aandacht voor aspecten op het gebied van ruimtelijke ordening en tijdsbesef.

Ook kijken we regelmatig een aflevering van HBB die bij het thema past.

 

Verkeer groep 3 en 4

In groep 3 ligt de nadruk vooral op veilig gedrag. Met de kinderen bespreken we zaken als veilig spelen, fietsen en oversteken. Verder maken ze kennis met verkeerslichten en enkele verkeersborden. Ook gaan de kinderen 2X per jaar naar buiten om op het plein te oefenen en in het dorp. Dit alles komt uitgebreider terug in groep 4. De kinderen oefenen dan 3X met hun eigen fiets op het plein.

Begrijpend lezen groep 4

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Aan de hand van een actuele tekst worden verschillende leesstrategieën geoefend zoals samenvatten, verwijswoorden en vragen maken bij een tekst.