Groep 4/5

 

Meester Igor Peters

Groep 4/5


Wat doen we in Groep 4/5b?

 
Rekenen groep 4

We gebruiken de methode “Wereld in getallen” deel 4A en B.
De kinderen leren/oefenen:

 • Automatiseren van de sommen tot 20
 • Plus- en minsommen tot 100
 • Tafels van 1,2,3,4,5, 6 en 10
 • Geldsommen: gepast betalen en teruggeven met munten en biljetten
 • Hele en halve uren analoog en digitaal
 • Jaarkalender
 • Introductie van cm, m en km
 • Introductie van g, kg
Rekenen groep 5

We gebruiken de methode “Wereld in getallen” deel 5A en B.
De kinderen leren/oefenen:

 •  oriëntatie van de getallen tot en met 10.000
 •  optellen en aftrekken tot en met 1000
 •  (grote) keersommen en deelsommen (met rest)
 •  geldsommen
 •  klokkijken, analoog en digitaal
 •  meten en wegen
 •  meetkunde
Spelling groep 4 en 5

Bij spelling wordt de methode “Staal spelling”gebruikt. We werken ook met blokken van vier weken, de eerste drie weken krijgen de kinderen nieuwe spellingcategorieën aangeboden met de bijbehorende regel en een gebaar. Dagelijks worden de spellingcategorieën herhaald en geoefend in een oefendictee.  Na het controle dictee in week vier krijgt elk kind in die week gerichte extra instructie, herhaling of verrijking aangeboden.

Spelling bestaat uit drie onderdelen, de spelling van onveranderlijke woorden, werkwoordspelling en grammatica.

Taal groep 4 en 5

Voor taal hebben we de methode “Staal Taal”.

De methode biedt acht thema’s aan. Ieder thema start met een themafilm en een thema duurt vier weken. Er komen verschillende deelonderwerpen van taal aan bod, zoals woordenschat, spreken en luisteren, taal verkennen en schrijven. De kinderen leren presenteren en publiceren.

Elk thema wordt in week vier afgesloten met een toets en vervolgens remediëren/herhalen en/of verrijken. Dit laatste is afhankelijk van de behaalde resultaten.

Technisch lezen oefenen we met de methode “Estafette”.

Daarin worden nieuwe woorden op verschillende manieren aangeboden. Ook leren de kinderen de betekenis van de leestekens en oefenen zij met intonatie tijdens het voorlezen.

Aan het einde van groep 4 kunnen de kinderen woorden lezen als: traktatie, doorzichtig en avonturen.

Aan het einde van groep 5 kunnen de kinderen woorden lezen als: circusdirecteur, operatieassistent en luxeauto.

Sociale vaardigheid

Dit schooljaar zijn we gestart met de sociale competentietraining “Rots en Water”. De bouwstenen van dit programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Er lopen vier rode draden door het programma:

 • Het leren gronden(stevig en ontspannen staan), centreren(adem in de buik) en richten van aandacht/focus.
 • De ontwikkeling van de gouden driehoek, lichaamsbewustzijn-emotioneelbewustzijn-zelfbewustzijn.
 • De ontwikkeling van fysieke communicatievormen
 • Het Rots&Waterconcept. De harde, onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding. Dit wordt op verschillende niveaus ontwikkeld en toegepast, fysiek, mentaal en sociaal.

We oefenen de bouwstenen met oefeningen in de gymzaal.

Wereldoriëntatie groep 4 en 5 

Groep 4 werkt met de methode Wijzer! Wereldoriëntatie. Dat is natuur, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis in één. Wijzer! maakt de kinderen vooral enthousiast voor de levende en niet-levende natuur. Daarnaast is er aandacht voor aspecten op het gebied van ruimtelijke ordening en tijdsbesef.

Groep 5 werkt ook met de methode Wijzer. Met deze methode doen we aardrijkskunde en natuur & techniek. Voor geschiedenis hebben we de methode Blink.

Wijzer! Aardrijkskunde geeft een oriëntatie op jezelf en de wereld om je heen. De methode begint met landbouw, landschap, mensen, industrie en tot slot dienstverlening.

De methode Blink is helemaal digitaal. De kinderen maken de opdrachten op de laptops of op papier. De kinderen maken kennis met de onderwerpen Jagers en boeren, Grieken en Romeinen, Monniken en ridders en tot slot Steden en staten.

Wijzer! Natuur & techniek geeft een oriëntatie op de wereld, de mens, de samenleving en techniek. De thema’s bouwen & materialen, energie, kringloop & milieu, groei & ontwikkeling en kracht & beweging komen in groep 5 aan bod.

 

Verkeer groep 4 en 5

In groep 4 ligt de nadruk vooral op veilig gedrag. Met de kinderen bespreken we zaken als veilig spelen, fietsen en oversteken. Verder maken ze kennis met verkeerslichten en enkele verkeersborden. Ook gaan de kinderen 3X per jaar naar buiten om op het plein te oefenen. De kinderen oefenen dan 3X met hun eigen fiets.

Begrijpend lezen groep 4 en 5

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Aan de hand van een actuele tekst worden verschillende leesstrategieën geoefend zoals samenvatten, verwijswoorden en vragen maken bij een tekst.

error: Onze inhoud is beveiligd!