Groep 6/7

Huiswerk

Groep 6

Dinsdag 31 mei 2022

Overhoring TAAL woordenschat les 1

 

Groep 6

Dinsdag 7 juni 2022

Toets TAAL woordenschat les 1 + 5

 

Groep 7

Dinsdag 31 mei 2022

Overhoring TAAL woordenschat les 1

 

Donderdag 2 juni 2022

Inleveren rekenwerkblad 'Grote Deelsommen'

Let op! Gebruik de achterkant als kladblaadje.

 

Dinsdag 7 juni 2022

Toets TAAL woordenschat les 1 + 5

Wat doen we in Groep 6/7?

 

Rekenen

De getallen en sommen worden groter (eerst optellen en aftrekken t/m 1000, later t/m 10.000). We oefenen met het samenstellen van getallen uit duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden. Verder maken we kennis met breuken en ontwikkelen we breukentaal: we leren te werken met breukenstroken en om dingen eerlijk te verdelen met behulp van de breuken. Later komen ook de kommagetallen en verhoudingstabellen om de hoek kijken, waar we een begin mee maken. 

Rekenen groep 6

In deze methode komen de volgende leerlijnen aan bod:

 • rekenen met getallen t/m 100.000
 • optellen en aftrekken tot 1000
 • lezen en schrijven van kommagetallen met 3 cijfers achter de komma
 • x sommen zoals 4 x 900, 60 x 80 en 6 x 284
 • : sommen zoals 5600 : 7, 6300 : 90, 92 : 4 en 826 : 9 (met rest)
 • breuken
 • meten, tijd (op de minuut) en geld
 • meetkunde
 • lijndiagram en beelddiagram gebruiken en aflezen
 • verhoudingstabellen
Spelling groep 5 en 6

Bij spelling wordt de methode “Staal spelling”gebruikt. We werken met blokken van vier weken. De eerste drie weken krijgen de kinderen nieuwe spellingcategorieën aangeboden met de bijbehorende regel. In elke les worden de spellingcategorieën herhaald en geoefend in een oefendictee. Na het controle dictee in week vier krijgt elk kind in die week gerichte extra instructie, herhaling of verrijking aangeboden.

Spelling bestaat uit drie onderdelen, de spelling van onveranderlijke woorden, werkwoordspelling en grammatica.

Taal groep 5 en 6

Voor taal hebben we de methode “Staal Taal”.

De methode biedt acht thema’s aan. Ieder thema start met een themafilm en een thema duurt vier weken. Er komen verschillende deelonderwerpen van taal aan bod, zoals woordenschat, spreken en luisteren, taal verkennen en schrijven. De kinderen leren presenteren en publiceren.

Elk thema wordt in week vier afgesloten met een toets en vervolgens remediëren/herhalen en/of verrijken. Dit laatste is afhankelijk van de behaalde resultaten.

Sociale vaardigheid

Dit schooljaar zijn we gestart met de sociale competentietraining “Rots en Water”. De bouwstenen van dit programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Er lopen vier rode draden door het programma:

 • Het leren gronden(stevig en ontspannen staan), centreren(adem in de buik) en richten van aandacht/focus.
 • De ontwikkeling van de gouden driehoek, lichaamsbewustzijn-emotioneelbewustzijn-zelfbewustzijn.
 • De ontwikkeling van fysieke communicatievormen
 • Het Rots&Waterconcept. De harde, onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding. Dit wordt op verschillende niveaus ontwikkeld en toegepast, fysiek, mentaal en sociaal.

We oefenen de bouwstenen met oefeningen in de gymzaal.

Wereldoriëntatie groep 5 en 6 

Wereldoriëntatie groep 5 en 6

Groep 5 en 6 werkt met de methode Wijzer. Met deze methode doen we aardrijkskunde en natuur & techniek. Voor geschiedenis hebben we de methode Blink.

· Wijzer! Aardrijkskunde geeft een oriëntatie op jezelf en de wereld om je heen. De methode begint met landbouw, landschap, mensen, industrie en tot slot dienstverlening.

· De methode Blink is helemaal digitaal. De kinderen maken de opdrachten op de laptops of op papier. De kinderen maken kennis met de onderwerpen Jagers en boeren, Grieken en Romeinen, Monniken en ridders en tot slot Steden en staten.

· Wijzer! Natuur & techniek geeft een oriëntatie op de wereld, de mens, de samenleving en techniek. De thema’s bouwen & materialen, energie, kringloop & milieu, groei & ontwikkeling en kracht & beweging komen in groep 5 aan bod.

· Daarnaast gebruiken we in groep 6 Blits. Via Blits oefenen we studievaardigheden. Denk aan het lezen van studieteksten, informatiebronnen, kaarten, schema’s, tabellen en grafieken.

Begrijpend lezen groep 5 en 6

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Aan de hand van een actuele tekst worden verschillende leesstrategieën geoefend zoals samenvatten, verwijswoorden en vragen maken bij een tekst.

 

 Lezen groep 5 en 6

Technisch lezen oefenen we met de methode “Karakter”.

De ontwikkeling van de leesvaardigheid van kinderen is een samenspel tussen de techniek van het lezen en de motivatie om te lezen. Zowel aan het technisch lezen als het leesplezier wordt aandacht besteed.

Groep 5 en 6 krijgen 1x in de week leesbevordering. Hierin wordt aandacht besteed aan de verschillende soorten boeken en verhalen.

Groep 5 krijgt daarbij 4x in technisch lees les. Aan het einde van groep 5 kunnen de kinderen woorden lezen als: frequent, barrière en cliché.

 

Groep 6 leest eigen boeken op niveau en maken leeskilometers.

error: Onze inhoud is beveiligd!