Groep 8

Juf Roosmarijn Leideman

Groep 8


Juf Chantal Nobel

Groep 8


Huiswerk

18 - 05 - 2022 t/m 20 - 05 - 2022 Kamp naar de Veluwe

08 - 06 - 2022 Verkeersexamen

14 - 06 - 2022 Start filmen musical

15 - 06 - 2022 Praktisch verkeersexamen

21 - 06 - 2022 Stop motion met Lego

04 - 07 - 2022 Musical optreden groep 8

07 - 07 - 2022 Afscheid groep 8

De week van groep 8

 
Hoe ziet een week eruit in groep 8?

Hoe ziet een week in groep 8 eruit? Afhankelijk van het leerdoel werken we uit werkboeken, -bladen of achter de computer/laptop. We volgen meestal de methode, maar leren soms ook het leerdoel op een andere manier. De rekenles wordt gesplitst in twee korte lessen van een halfuur. Zo komt de leerstof een keer extra aan de orde. Op maandag geeft Juf Demi les. Zij geeft dan rekenen (projecttaak, o.a. oppervlakte/omtrek, metriek stelsel, rekenen met schaal enz.), studievaardigheden, natuur en techniek, werkwoordspelling en taal. Op dinsdag staan wij samen in de groep. Voor gymnastiek en muziek krijgen de kinderen les van een andere leerkracht

Omgaan met elkaar.

Van klas 8 naar groep 8. Het leren omgaan met elkaar verdient een hoop extra aandacht. Je leert immers beter in een veilige omgeving, waar kinderen respect voor elkaar hebben. Met name de eerste (Gouden) weken besteden we hier veel aandacht aan. Door middel van spelletjes (van bijv. Rots en Water), samenwerken en korte gesprekken proberen we een fijne groep te creëren. Hier hebben we dan het hele jaar profijt van. Ook na deze weken blijven we hier aandacht aan besteden, zodat ieder kind zich op zijn gemak voelt in groep 8 en met plezier naar school komt. 

Zelfstandigheid

In groep 8 werken we ook aan de zelfstandigheid. De kinderen krijgen regelmatig de keuze in wat ze (extra) willen oefenen. Waarin wil jij je verbeteren en op welke manier ga je dit doen? Wat heb je van ons nodig om je doel te bereiken? Het betrekken van de kinderen bij het kiezen van de juiste aanpak (zie “Werken op niveau”) en bij de spreekavonden maakt ze meer betrokken. De kinderen zijn immers verantwoordelijk voor hun leerresultaten. Het huiswerk vindt u terug op de website van De Schelf. Ga naar www.deschelf.nl -> Onze groepen -> Groep 8 

Op naar het VO!

Spannend! Een keuze maken voor een nieuwe school waar
uw kind de volgende jaren les zal krijgen. Voor een uitgebreide beschrijving
wil ik u graag verwijzen naar onze schoolgids (Hoofdstuk 5.11, blz. 19 & 20)

Werken op niveau

De kinderen krijgen zoveel mogelijk les op niveau. Grofweg werken we op drie niveaus; de *, ** en ***. Kinderen die in de *** zitten mogen eerder aan de slag en krijgen extra (moeilijkere) opgaven. Kinderen in de ** volgen de normale aanpak. Kinderen in de * krijgen extra uitleg bij iedere les. Uiteraard kan het zijn dat een kind in de * een bepaalde les snapt of dat een kind uit de *** moeite heeft met een bepaalde les. Ze doen dan die les mee met een andere aanpak. Na iedere toets worden de resultaten geanalyseerd en zo nodig wisselen sommige kinderen van aanpak. Dit gebeurt in overleg met het kind. Hierna worden ook de ouders/verzorgers ingelicht.

Vak

Een greep uit de nieuwe leerstof

Rekenen

De getallen en sommen worden groter (-1.000.000.000), verder komen o.a.
breuken vermenigvuldigen, rekenen met rente en korting, honderdsten van
seconden, rekenen met schaal, oppervlakte, omtrek, inhoud aan bod. Ook oefenen we veel met verhaaltjessommen, een struikelblok bij de CITO

Taal

Moeilijkere woorden, het kiezen van passend taalgebruik, woordspelingen, nonverbale
communicatie, spreek- en luistervaardigheid vergroten en verschillende
tekstsoorten schrijven.

Spelling

We bouwen verder aan de spelling niet-werkwoorden. Ook oefenen we met
werkwoorden en grammatica.

Begrijpend lezen

De teksten worden langer en moeilijker. Goed terugkijken in de tekst is erg
belangrijk. Verder proberen we beter het belangrijkste uit de tekst te halen. Wat is de hoofdzaak en wat zijn bijzaken? Ook gaan we werken met opsommingen,
voorbeelden, oorzaak-gevolg etc.

Studie-vaardigheden

Het werken met grafieken, studieteksten, (land)kaarten en internetpagina’s. Waar en hoe moet je zoeken? Dat bouwen we dit jaar verder uit.

Bij Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, tekenen, crea, gym en verkeer gaan we verder waar de kinderen vorig jaar gebleven zijn. Zo breiden we aardrijkskunde uit tot de wereld, gaan we met geschiedenis naar een nieuw tijdvak en leren we bij Engels nieuwe woorden en het formuleren van zinnen.

error: Onze inhoud is beveiligd!