Overblijven

Overblijven

 

Op De Schelf kunnen de leerlingen de middagpauze onder toezicht doorbrengen. Van de overblijfbegeleiders heeft tenminste de helft een scholing gevolgd op het gebied van tussenschoolse opvang. De kinderen brengen zelf brood en drinken mee. Voor of na het eten spelen de kinderen buiten.

U kunt uw kind voor vaste dagen en voor incidentele gevallen aanmelden. Aan- of afmelden kan telefonisch op alle werkdagen, behalve de woensdag, tussen 7.45 en 8.10 uur bij de coördinator Jacoba Moret, 06 44822537, overblijf@deschelf.nl.
Bij ziekte/verlof van kinderen die vast overblijven, dient altijd een afmelding plaats te vinden bij de coördinator.

Bij betaling vooruit per periode, dus van vakantie tot vakantie, op rekeningnummer NL04RABO0354323814, t.n.v. Stichting Schoolfonds OBS De Schelf, is het bedrag € 1,25 per kind per dag. De prijs van een strippenkaart (21x) is € 30,00. Bij contante betaling is het bedrag per overblijfbeurt per kind € 1,75

error: Onze inhoud is beveiligd!