Verkeer

Verkeerslessen School op Seef

 

Verkeersveiligheid staat op onze school hoog in het vaandel. Al vanaf 2012 is OBS De Schelf in het bezit van het label “School op Seef.” Met enige regelmaat wordt de school getoetst of ze voldoen aan de geldende eisen om het certificaat te behalen. Dat certificaat verdient een school als er langere tijd wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • De school geeft theoretische verkeerslessen met behulp van een actuele verkeersmethode.
 • De school communiceert regelmatig met ouders over verkeerseducatie via website of
  nieuwsbrief.
 • De school verzorgt jaarlijks vanaf groep 3 t/m 8 praktische verkeerslessen zoals een
  educatieve wandelroute, praktische oefeningen met veilig oversteken, fietsvaardigheid,
  een theoretisch en praktisch verkeersexamen in groep 7 en in groep 7 of 8 een les met een
  echte vrachtauto over de gevaren de dode hoek.
 • In groep 8 wordt het project van dorp naar stad uitgevoerd. Daarbij leren kinderen o.a. op
  praktische wijze om veilig de Kiltunnel en een gevaarlijke spoorwegovergang te passeren.

Deze lessen worden gecoördineerd door leerkrachten en verkeersouders. Zij zijn samen met de directeur van de school ook vertegenwoordigers tijdens een overleg met politie en Gemeente. De praktische lessen kunnen uitsluitend worden gegeven met hulp van ouders.

Wij vragen ouders van genoemde groepen om ons daarbij te helpen als de lessen in het voorjaar van start gaan. Per slot van rekening: een veilige schoolomgeving voor kinderen maak je samen!

Het verkeerseducatieprogramma “School op Seef” is ontwikkeld door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Uitgangspunt van “School op Seef” is een veilige, maar vooral ook zelfstandige deelname van kinderen in het verkeer.