Anti-pestcoördinator / Vertrouwenspersoon

Anti-pestcoördinator / Vertrouwenspersoon

 

 

Aanspreekpunt pesten

Leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten bij iemand terecht kunnen. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aangepakt en dat ze veilig naar school kunnen. Wanneer er bij ons op school sprake is van een pestsituatie kunt u in eerste instantie terecht bij de desbetreffende groepsleerkracht. Samen brengen jullie de situatie in kaart en de groepsleerkracht zal bekijken welke acties er nodig zijn om de pestsituatie op te lossen. Wanneer dit, door omstandigheden, niet mogelijk is. Kunt u ook terecht bij onze anti-pestcoördinator juf Moos Speelman.

 

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. 

Bij ons op school is juf Moos Speelman de vertrouwenspersoon. Zij is erop getraind om schoolgerelateerde klachten, binnen een vertrouwde omgeving, te behandelen. 

 U kunt aan de hand van deze vragen checken of u voor uw klacht bij de vertrouwenspersoon aan het juiste adres bent: 

  • Is de klager een leerling/student, ouder of medewerker van de school?
  • Betreft de klacht maatregelen, nalatigheid, ongewenst gedrag, onprofessioneel gedrag, onpedagogisch of oncollegiaal handelen in de schoolsituatie?
  • Is de verweerder een leerling/student, ouder of medewerker van de school?
  • Behandelt de klachtencommissie waarbij jouw school is aangesloten deze kwestie?

Indien u deze vier vragen met 'ja' kunt beantwoorden, dan bent u bij de vertrouwenspersoon aan het juiste adres.

 

 

 

 

error: Onze inhoud is beveiligd!