Basisschool

Basisschool

De basisschool van IKC De Schelf is een openbare basisschool. Ons onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke of culturele achtergrond, maatschappelijke positie en opvattingen van hun ouders/verzorgers.  
Door kinderen met verschillende levensovertuigingen en maatschappelijke achtergronden samen te brengen in een school, krijgt ‘samen spelen, leren, werken en leven met respect voor andersdenkenden’, echt inhoud. 

 

Onze kernwaarden: 

Trots – Creatief – Samen – Vertrouwen 

 

Onze missie: 

Méér dan onderwijs voor ieder kind. Ons IKC biedt meer dan alleen onderwijs. Wij bieden een doorlopende speel-, ontwikkel en leerlijn aan kinderen van 0-13 jaar. Kinderopvang en onderwijs werken vanuit een gezamenlijke visie en leveren elk een bijdrage aan de uitvoering van onze missie. Dit doen wij voor ieder kind: iedereen is welkom op ons IKC. 

 

Onze visie: 

De maatschappij verandert en wordt steeds sneller en dynamischer. Dit vraagt om aanpassingsvermogen en flexibiliteit van iedereen. Wij geloven dat kinderen zich zelfbewust ontwikkelen als ze zich gewaardeerd voelen en als ze ruimte en verantwoordelijkheid ervaren. Eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn onmisbare elementen in de continue verandering om ons heen. Durven experimenteren, ervaringsgericht leren, talentontwikkeling en ook kritisch kunnen denken om de juiste vragen te kunnen stellen. Dat is wat onze nieuwe generatie nodig heeft.   

Deze vaardigheden gelden voor zowel de ‘menselijke samenleving’ als voor de ‘digitale samenleving’. Voor steeds meer kinderen is de digitale wereld hun leefomgeving, in meer of mindere mate. Huiswerk maken, spelletjes spelen, content posten en online contacten met vrienden en vriendinnen. Wij vinden het om die reden belangrijk om aandacht te geven aan de ‘digitale geletterdheid’ van leerlingen.

Schoolgids

In de schoolgids van IKC De Schelf kunt u lezen hoe wij onderwijs geven, hoe wij over kinderen denken, wat u van de school kunt verwachten en nog vele andere zaken.

Op pagina 1 van de schoolgids vindt u de inhoudsopgave.

Klik op de afbeelding om onze schoolgids te kunnen bekijken.

 
error: Onze inhoud is beveiligd!