Groep 4

 

Meester Nando van Ooijen

Groep 4


Juf Hetty Baaij

Groep 4


Juf Angelique van der Kraan

Groep 4


Wat doen we in Groep 4?

 
Nederlandse taal

Voor taal hebben we de nieuwe methode “Staal Taal”. De methode biedt 8 thema’s aan. Ieder thema start met een themafilm en een thema duurt 4 weken. Er komen verschillende deelonderwerpen van taal aan bod zoals woordenschat, spreken/luisteren, taal verkennen en schrijven. De kinderen leren ook presenteren en publiceren. Elk thema wordt in week 4 afgesloten met een toets en vervolgens remediëren/herhalen en/of verrijken. Dit laatste is afhankelijk van de behaalde resultaten.

Lezen

Technisch lezen oefenen we met de methode ‘Estafette’. Daarin worden nieuwe woorden op verschillende manieren aangeboden. Ook leren de kinderen de betekenis van de leestekens en oefenen zij met de intonatie tijdens het voorlezen. Aan het eind van groep 4 kunnen de kinderen woorden lezen als traktatie, doorzichtig, avonturen.

Spelling

Bij spelling wordt de methode “Staal spelling” gebruikt. We werken ook met blokken van 4 weken, de eerste 3 weken krijgen de kinderen nieuwe spellingcategorieën aangeboden met de bijbehorende regel en een gebaar. Dagelijks worden de spellingcategorieën herhaald en geoefend in een oefendictee. Na het controle dictee in week 4 krijgt elk kind in die week gerichte extra instructie, herhaling of verrijking aangeboden. 
Staal Spelling bestaat uit 3 onderdelen:

 • Spelling (van onveranderlijke woorden)
 • Werkwoordspelling
 • Grammatica
Rekenen

We gebruiken de methode “Wereld in getallen” deel 4A en B.


De kinderen leren/oefenen:

 • Automatiseren van de sommen tot 20
 • Plus- en minsommen tot 100
 • Tafels van 1,2,3,4,5, 6 en 10
 • Geldsommen: gepast betalen en teruggeven met munten en biljetten
 • Hele en halve uren analoog en digitaal
 • Jaarkalender
 • Introductie van cm, m en km
 • Introductie van g, kg
Schrijven

We gebruiken de methode ‘Pennenstreken’.
Dit jaar ligt de nadruk op het aanleren van de hoofdletters.

Engels

Voor Engels is er de nieuwe methode “Stepping Stones Junior”. De leerlingen leren stapsgewijs Engels, geïnspireerd door pakkende filmpjes en leuke, activerende werkvormen. Elk thema bestaat uit vijf lessen.
De eerste drie lessen zijn de basislessen waarin nieuwe woorden en zinnen worden aangeboden. De vierde les is een les waarin het geleerde wordt toegepast. De leerlingen passen het geleerde toe door bijvoorbeeld een restaurant na te spelen, of een interview te doen.
Les vijf is een CLIL-les. Deze les is een vakoverstijgende les waarin Engels wordt gecombineerd met een ander vak.

Wereldoriëntatie

Bij wo gebruiken we de methode “Wijzer”. De kinderen maken oefeningen in een werkboek aan de hand van een digitale les. De onderwerpen gaan over de natuur, hoe het vroeger was en over de ruimte om ons heen. Er zijn 6 thema’s die elk uit 3 lessen bestaan.

Verkeer

Bij verkeer hebben we een werkboek en een kopieerboek.
In het boek worden alledaagse situaties beschreven en hoeje moet handelen in het verkeer. De kinderen oefenen ook nog met hun fiets op het plein.

Sociale vaardigheid

Dit schooljaar zijn we gestart met de sociale competentietraining “Rots en Water”. De bouwstenen van dit programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Er lopen vier rode draden door het programma:

 • Het leren gronden(stevig en ontspannen staan), centreren(adem in de buik) en richten van aandacht/focus.
 • De ontwikkeling van de gouden driehoek, lichaamsbewustzijn-emotioneelbewustzijn-zelfbewustzijn.
 • De ontwikkeling van fysieke communicatievormen
 • Het Rots&Waterconcept. De harde, onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding. Dit wordt op verschillende niveaus ontwikkeld en toegepast, fysiek, mentaal en sociaal.

We oefenen de bouwstenen met oefeningen in de gymzaal.