Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

 

De MR komt regelmatig bijeen om allerlei zaken te bespreken die met school te maken hebben. We overleggen vaak samen met de directeur, soms ook zonder. Zaken die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het schooljaarplan, de begroting, de inhoud van de schoolgids en (sociale) veiligheid en welzijn. Wanneer er schoolbeleid vastgesteld of aangepast moet worden, wordt dit met de MR besproken.

De MR kan over bepaalde onderwerpen besluiten nemen en over andere onderwerpen geeft ze advies.
De MR bestaat zowel uit ouders als personeel.
Namens het personeel zijn dit:

  • Moos Speelman (voorzitter)
  • Hetty Baaij
  • Mark Enterman

Namens de ouders zijn dit:

  • Lennart van der Giessen
  • Danny Post
  • Suzanne de Jong (secretaris)

Als er zaken zijn die u als ouder wel eens aan bod zou willen laten komen, of vragen of suggesties heeft over aangelegenheden die met de school te maken hebben, dan kunt u altijd één van ons aanspreken. U kunt ons ook via de mail bereiken op mrdeschelf@deschelf.nl. Wij kunnen dan weer zorgen dat het op de agenda komt voor de volgende vergadering.

Vorige vergadering

4 juni 2019

Volgende vergadering

26 september 2019