Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

 

De MR heeft een adviserende/ondersteunende en controlerende taak. De MR heeft advies- en of instemmingsrecht in een aantal in de wet geregelde aangelegenheden. U kunt hierbij denken aan het schooljaarplan, de begroting, inhoud van de schoolgids, (sociale) veiligheid en welzijn etc. Wanneer er schoolbeleid vastgesteld of aangepast moet worden, wordt dit met de MR besproken.

De MR-leden

De MR van IKC De Schelf bestaat uit zes leden; drie leden vanuit de Personeelsgeleding en drie vanuit de Oudergeleding

Vanuit het personeel zijn actief:

  • Moos Speelman; leerkracht groep 4
  • Hetty Baaij; leerkracht groep 3
  • Mark Enterman; leerkracht groep 8

De vertegenwoordigers vanuit de ouders zijn:

  • Danny Post; vader van Nicolien (groep 5) en oscar (groep 8)
  • Lennart van der Giessen; vader van Job (groep 4), Sep (groep 6) en Tim (groep 8)
  • Anouska Op den Kelder; moeder van Marit (groep 4) en Meike (groep 6)

Ieder van ons neemt voor een periode van drie jaar deel, waarna (her)verkiezingen plaatsvinden. Zo houden we een mix van ervaring en nieuwe input. We vergaderen zes keer per jaar. Dit doen wij deels samen met Lisette van der Brugge. De data van de vergaderingen vind je op deze pagina.

Contact

Wij horen graag van ouders en leerkrachten als er bepaalde onderwerpen leven of er specifieke vragen zijn met betrekking tot het schoolbeleid. Wij kunnen dit dan tijdens een vergadering bespreekbaar maken, dus spreek ons vooral aan! We hebben een eigen email adres, mrdeschelf@deschelf.nl. U kunt ons telefonisch bereiken (zie schoolgids p.23) of natuurlijk gewoon in school.

error: Onze inhoud is beveiligd!