Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

 

De MR stelt zich voor Dat onze school een MR heeft is bij de meeste ouders wel bekend. Maar minder bekend is wellicht wie er binnen de MR actief zijn en wat de onderwerpen zijn waar we ons mee bezighouden. Wij denken mee en adviseren over schoolbeleid namens zowel leerkrachten als ouders, dus daarom is het belangrijk dat jullie ons ook weten te vinden!

Wie zijn de MR leden?

Vanuit het personeel zijn actief:

  • Moos Speelman; leerkracht groep 4
  • Hetty Baaij; leerkracht groep 3
  • Mark Enterman; leerkracht groep 8

De vertegenwoordigers vanuit de ouders zijn:

  • Danny Post; vader van Nicolien (groep 4/5) en oscar (groep 7)
  • Lennart van der Giessen; vader van Job (groep 3), Sep (groep 4/5) en Tim (groep 7)
  • Suzanne de Jong; moeder van Nikki (groep 8)

Ieder van ons neemt voor een periode van 3 jaar deel, waarna (her)verkiezingen plaatsvinden. Zo houden we een mix van ervaring en nieuwe input. We vergaderen 6 keer per jaar. Dit doen wij deels samen met Lisette van der Brugge. De data worden up to date gehouden op de site van de school (onder Onze school/MR).

Waar houden wij ons mee bezig als MR?

Op de site vindt u het jaarverslag en het verslag van de laatste vergadering van vorig schooljaar. Tijdens de eerste vergadering van dit schooljaar stonden op de agenda: beleid weeralarm, kascontrole OR/TSO en studiedagen van leerkrachten. Soms willen we als MR meer informatie, bijvoorbeeld in het geval van de richtlijnen van de school bij een weeralarm. Soms gaat het om communicatie richting ouders, zoals bij de gevolgen van privacyvoorkeuren, of we geven onze input en spreken acties af, bijvoorbeeld bij de formatie/groepsindeling. Voor de volgende vergadering in november staan de voortgang van het schooljaarplan en het bespreken van ouderparticipatie op de agenda. Zo gaan we onder andere in gesprek met de OR en bespreken we hoe ouders nog meer betrokken kunnen raken bij de school.

Hoe kun je ons bereiken?

Wij horen graag van ouders en leerkrachten als er bepaalde onderwerpen leven of er specifieke vragen zijn met betrekking tot het schoolbeleid. Wij kunnen dit dan tijdens een vergadering bespreekbaar maken, dus spreek ons vooral aan! We hebben een eigen email adres, mrdeschelf@deschelf.nl. U kunt ons telefonisch bereiken (zie schoolgids p.23) of natuurlijk gewoon in school. Via de site en Info zullen we jullie op de hoogte houden van wat er dit schooljaar besproken wordt. Namens de Medezeggenschapsraad van de Schelf

Vorige vergadering

19 november 2019

Volgende vergadering

30 januari 2020
error: Onze inhoud is beveiligd!