Ouderraad (OR)

 OUDERRAAD (OR)

 

Leden van de Ouderraad

Boukje van Empel (voorzitter)
Christelle De Meijer (penningmeester )
Coralie Robbemont (secretaris)
Wendy Smedeman (verkeersouder)


Hanneke van der Giessen
Michelle van Dijk
Melanie van Heteren
Ingrid Metselaar
Margherita Rollof
Elise de Haas

De Ouderraad helpt o.a. bij het organiseren van de Koningsspelen.
 
Ook bij het kerstdiner heeft de Ouderraad een belangrijke rol.
 

Als de vakantie er weer op zit en de kinderen weer naar school gaan, is de Ouderraad alweer bezig met de voorbereidingen van alle leuke activiteiten die gepland staan voor het aankomend schooljaar.

 

Hulp is altijd welkom!

Extra hulp is altijd welkom!  Vind u het leuk om mee te helpen met de activiteiten die de OR organiseert op school, laat dit ons weten. Dan kunnen we u benaderen wanneer er extra handen nodig zijn.

Stuur uw gegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres) naar ouderraad.deschelf@dehoekscheschool.nl of spreek een van de OR leden aan.

 

Ouderbijdrage

Ieder jaar helpen wij vol enthousiasme mee en organiseren we verschillende activiteiten op school. Om dit te kunnen blijven doen, vragen wij ieder jaar aan alle ouders 25 euro vrijwillige ouderbijdrage per kind. U krijgt via Parro een link met een betaalverzoek om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dit geld gebruiken wij voor het bekostigen van bijvoorbeeld de cadeautjes met Sinterklaas, het lekkers wat kinderen krijgen tijdens diverse activiteiten maar ook het springkussen tijdens de Koningsspelen

Omdat school hier geen geld voor heeft, is uw bijdrage echt nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen!

Belangrijke betaaldata
Vrijwillige ouderbijdrage: week 43
Bijdrage schoolreis: week 35
Bijdrage kamp groep 8: week 21

Jaarvergadering
Zoals gezegd worden de georganiseerde activiteiten o.a. gefinancierd door de ouderbijdrage. Ieder jaar tijdens de jaarvergadering leggen we verantwoording af over hoe dit geld gebruikt is.
Afgelopen jaren heeft dit geen doorgang kunnen vinden door alle maatregelen voor Covid-19.
De jaarvergadering zal ieder jaar gehouden worden aan het begin van het schooljaar, een ieder zal hiervoor worden uitgenodigd via Parro.

 

Namen de Ouderraad,
Baukje van Empel
Voorzitter

 

error: Onze inhoud is beveiligd!