De peutergroep + Peuterspeelzaal (2 tot 4 jaar)

 

Juf Sandra Notenboom


Juf Philie Bogaert


Juf Caitlin Ballijns


Juf Clara Kloots


De Peutergroep en Peuterspeelzaal (2-4 jaar)

 

 

Op IKC de schelf is de peuterspeelzaal geïntegreerd in onze peutergroep. Gaat uw kind naar de peutergroep (dagopvang), dan volgt het automatisch ook de activiteiten van de peuterspeelzaal. Het is echter ook mogelijk dat uw kind alleen naar de peuterspeelzaal komt. Vraag één van onze medewerkers hiernaar, we vertellen u er graag meer over.

 

In onze peutergroep en peuterspeelzaal stimuleren wij uw kind op een actieve en speelse manier om zich verder te ontwikkelen. Een leuke en leerzame voorbereiding op de basisschool!

Op de groep werken vaste pedagogisch medewerkers met continuïteit voor de kinderen. Tevens wordt gewerkt met een vaste dagindeling, dit geeft rust en houvast aan de kinderen, de pedagogisch medewerkers en de ouders.

Daarnaast houdt de pedagogisch medewerker ook rekening met de individuele wensen van de ouder. Bij goed weer wordt er dagelijks buiten gespeeld op het schoolplein, bij slecht weer hebben wij de mogelijkheid om gebruik te maken van het speellokaal.

 

De Hoeksche School werkt binnen de peutergroep en peuterspeelzaal met het ontwikkelingsprogramma Uk en Puk.

Dit ontwikkelingsprogramma ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het aanbod van activiteiten voor de kinderen van 0-4 jaar. Alle activiteiten bieden de kinderen ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-emotioneel, spraak-taal, motorische en zintuigelijke ontwikkeling.  Het ontwikkelingsprogramma gaat uit van het ervaringsgericht werken met kinderen aan de hand van verschillende thema’s. Elke acht weken wordt er een nieuw thema aangeboden. Het ontwikkelingsprogramma wordt ondersteund door een observatie systeem genaamd “ Zo doe ik…”. In dit observatiesysteem wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig gevolgd. Aan de hand daarvan vinden de ouder/kindgesprekken plaats.

 

Meer informatie? https://dehoekscheschool.nl/kinderopvang/opvangsoorten/peuterspeelzaal/

 

 
error: Onze inhoud is beveiligd!