Babygroep (0-2 jaar)

 

Juf Swindy Nieuwenhuijsen


Juf Myriam Hermes


Juf Karlijn Bahnerth


De babygroep (0-2 jaar)

 

De dagindeling van baby’s wordt bepaald door het voedingsschema en het slaapritme van elk kind individueel. Met de wat oudere kinderen wordt een min of meer vast dagritme aangehouden, waarbij gezamenlijke activiteiten, vrij spel, voeding, verzorging en slapen elkaar afwisselen. Op de groep werken vaste pedagogisch medewerkers met continuïteit voor de kinderen.

 

De Hoeksche School werkt binnen de babygroep met het ontwikkelingsprogramma Uk en Puk.

Dit ontwikkelingsprogramma ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het aanbod van activiteiten voor de kinderen van 0-4 jaar. Alle activiteiten bieden de kinderen ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-emotioneel, spraak-taal, motorische en zintuigelijke ontwikkeling.  Het ontwikkelingsprogramma gaat uit van het ervaringsgericht werken met kinderen aan de hand van verschillende thema’s. Elke acht weken wordt er een nieuw thema aangeboden. Het ontwikkelingsprogramma wordt ondersteund door een observatie systeem genaamd “ Zo doe ik…”. In dit observatiesysteem wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig gevolg. Aan de hand daarvan vinden de ouder/kindgesprekken plaats

 

Meer informatie?  https://dehoekscheschool.nl/kinderopvang/opvangsoorten/kinderdagverblijf/

 
error: Onze inhoud is beveiligd!