Sociale Veiligheid

 

Beleidsplan Sociale veiligheid 
Sinds 2015 is de wet Veiligheid op school van kracht. Deze wet regelt dat scholen zich  

moeten inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid te verbeteren. Een  

veilige school is een school waar kinderen met plezier leren en werken en zij zich zo goed  

als mogelijk kunnen ontwikkelen. Op Integraal kindcentrum De Schelf heeft het sociaal  

emotioneel leren een belangrijke plaats. Goed voor elkaar!, het motto van het  

kindcentrum, laat zien dat de kinderen, ouders en personeelsleden goed voor elkaar zijn 

en dit ook naar buiten toe uitdragen. 

 

Ontwikkeling op rekenen, taal en lezen is zeer belangrijk, maar niet zonder sociaalemotioneel leren. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille (Van Overveld, 2017). 

 

Het beleidsplan Sociale Veiliheid geeft een beschrijving wat De Schelf allemaal doet om de sociale veiligheid te waarborgen. Het geeft richting en houvast aan het handelen van iedereen die betrokken is bij ons kindcentrum. Zo wordt er in dit plan onder andere beschreven wat wij preventief doen om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen, wat wij doen om pesten tegen te gaan en hoe wij op verschillende momenten contact leggen met ouders. Ook is  

beschreven welke functies er op De Schelf aanwezig zijn die dit proces begeleiden. Op deze  

manier dient dit document als basis voor het sociaal emotioneel leren op ons kindcentrum.

Anti-pestcoördinator / Vertrouwenspersoon

 

 

Aanspreekpunt pesten

Leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten bij iemand terecht kunnen. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aangepakt en dat ze veilig naar school kunnen. Wanneer er bij ons op school sprake is van een pestsituatie kunt u in eerste instantie terecht bij de desbetreffende groepsleerkracht. Samen brengen jullie de situatie in kaart en de groepsleerkracht zal bekijken welke acties er nodig zijn om de pestsituatie op te lossen. Wanneer dit, door omstandigheden, niet mogelijk is. Kunt u ook terecht bij onze anti-pestcoördinator juf Moos Speelman.

 

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. 

Bij ons op school is juf Moos Speelman de vertrouwenspersoon. Zij is erop getraind om schoolgerelateerde klachten, binnen een vertrouwde omgeving, te behandelen. 

 U kunt aan de hand van deze vragen checken of u voor uw klacht bij de vertrouwenspersoon aan het juiste adres bent: 

  • Is de klager een leerling/student, ouder of medewerker van de school?
  • Betreft de klacht maatregelen, nalatigheid, ongewenst gedrag, onprofessioneel gedrag, onpedagogisch of oncollegiaal handelen in de schoolsituatie?
  • Is de verweerder een leerling/student, ouder of medewerker van de school?
  • Behandelt de klachtencommissie waarbij jouw school is aangesloten deze kwestie?

Indien u deze vier vragen met 'ja' kunt beantwoorden, dan bent u bij de vertrouwenspersoon aan het juiste adres.

 

 

 

 

error: Onze inhoud is beveiligd!