Groep 3

 

Juf Janette van der Merwe

Groep 3


Juf Hetty Baaij

Groep 3


Wat doen we in groep 3?

 
Taal en lezen
Methode: Lijn 3 

In groep 3 leren de kinderen lezen. Dit doen we met de methode “Lijn 3”. Aan de hand van 12 verschillende thema’s leren ze de verschillende letters. Bij de methode is heel veel oefenstof. Onder andere een werkboek, een spelling werkboek, rijtjesboek en spelletjes (circuit).
In de methode is ook veel aandacht voor het spellen van de woorden, woordenschat, gesprek voeren en wereldoriëntatie. Aan het begin van ieder nieuw thema krijgt u een ouderbrief met de informatie van dat thema, zodat u weet waar u kind mee bezig is.

Rekenen:
Methode: Wereld in getallen

Bij rekenen maken we gebruik van de methode “De wereld in getallen”.

In de methode komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Verder en terugtellen met sprongen van 1,2,5 en 10
  • Splitsingen van 10
  • Optellen en aftrekken t/m 20
  • Meten
  • Tijd
  • Geld
Engels
Methode: Stepping Stones Junior

Dit jaar beginnen we met een nieuwe methode voor Engels: Stepping Stones Junior.

Wereldoriëntatie:
Methode: Lijn 3 en Wijzer

In onze leesmethode (Lijn 3) wordt aandacht besteed aan wereldoriëntatie, maar daarnaast hebben we ook de methode ‘Wijzer”.

Verkeer:
Methode: Klaar over

Voor verkeer gebruiken we de methode: Klaar over. In de methode is aandacht voor veilig spelen, fietsen, oversteken.
Ook komen de verkeerslichten en enkele verkeersborden aan bod.
De kinderen gaan ook nog verschillende situaties op het plein oefenen en in het dorp.

Schrijven

Voor schrijven gebruiken we de methode “Pennenstreken”. We leren de letters te schrijven.
We oefenen dit eerst op een groot papier en daarna in het schrift.
We hebben ook een werkboek om de cijfers te schrijven.

Gymnastiek 2x in de week

Tijdens deze lessen hebben de kinderen zowel toestel- als spellessen.

Natuurlijk is er de gehele week oog voor het welbevinden van uw kind en zijn/haar sociaal emotionele ontwikkeling.