Groep 3

 

Juf Moos Speelman

Groep 3


Juf Tiny Heijden

Groep 3


Wat doen we in groep 3?

 
Taal en lezen
Methode: Lijn 3 

In groep 3 leren de kinderen lezen. Dit doen we met de methode “Lijn 3”. Aan de hand van 12 verschillende thema’s leren ze de verschillende letters. Bij de methode is heel veel oefenstof. Onder andere een werkboek, een spellingwerkboek, rijtjesboek, software op de computer en spelletjes (circuit). In de methode is ook veel aandacht voor het spellen van de woorden, woordenschat, gesprek voeren en wereldoriëntatie.
Om goed te leren lezen is het belangrijk dat er ook thuis veel gelezen wordt.

 

 

Rekenen:
Methode: Wereld in getallen

Bij rekenen maken we gebruik van de methode “De wereld in getallen”.

In de methode komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Verder en terugtellen met sprongen van 1,2,5 en 10
  • Splitsingen van 10
  • Optellen en aftrekken t/m 20
  • Meten
  • Tijd
  • Geld
Engels
Methode: Stepping Stones Junior

Stepping Stones Junior is de methode die we gebruiken voor Engels. We leren veel nieuwe woordjes.

Wereldoriëntatie:
Methode: Lijn 3 en Wijzer

In onze leesmethode (Lijn 3) wordt aandacht besteed aan wereldoriëntatie, maar daarnaast hebben we ook de methode ‘Wijzer”.

Verkeer:
Methode: Let's go

Voor verkeer gebruiken we de methode: “Let’s go” In de methode is aandacht voor veilig spelen, fietsen, oversteken. Ook komen de verkeerslichten en enkele verkeersborden aan bod. De kinderen gaan ook nog verschillende situaties op het plein oefenen en in het dorp.

Schrijven

Voor schrijven gebruiken we de methode “Handschrift”. We oefenen eerst de cijfers. Ondertussen oefenen we ook onze fijne motoriek en gaan we later de letters leren schrijven.

Gymnastiek 2x in de week

Voor gymnastiek gaan we 2x per week naar de sporthal. Daar krijgen de kinderen op woensdag les van Juffrouw Lana  en op vrijdag van meester Rowin.

De eerste weken van het schooljaar gaan de kinderen naast de reguliere pauze ook nog een paar keer extra naar buiten.

Rots en Water

Naast het leren van lezen, spelling en rekenen oefenen we ook nog andere dingen.

We leren de kinderen om respectvol met elkaar om te gaan en rekening te houden met verschillen. We laten ze zien dat je elkaar soms nodig hebt om tot een beter resultaat te komen.

error: Onze inhoud is beveiligd!