Integraal kindcentrum

Integraal kindcentrum

Integraal kindcentrum

Vanaf 1 augustus 2018 op De Schelf. Alles onder één dak: dagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

Voor schooltijd

Vanaf 7:00uur kunnen de kinderen gebruik maken van het Integraal Kindcentrum, afgekort IKC.

Na schooltijd

Ook na schooltijd zijn de kinderen tot 19:00 van harte welkom op het IKC.

Activiteiten

Kinderen krijgen de ruimte en de mogelijkheid om zoveel mogelijk te ontdekken, in hun eentje of samen met leeftijdgenoten.

OBS De Schelf is in 2018 uitgebreid met een peuterspeelzaal, dagopvang en buitenschoolse opvang in het kader van de Hoeksche school. Onze basisschool wordt daardoor ook wel een integraal kindcentrum (IKC) genoemd.

Naast een verbeterde bereikbaarheid voor ouders, waaronder alle faciliteiten onder één dak, is het een groot voordeel voor kinderen. Alle medewerkers van het IKC werken samen aan hetzelfde pedagogisch klimaat. Daarbij dagen wij uw kinderen uit op alle ontwikkelingsgebieden, begeleiden ze bij het opgroeien en brengen ze met andere kinderen in contact.

Peuterspeelzaal

In samenwerking met onze school biedt SKOC een leuke en leerzame peutergroep aan voor nieuwsgierige peuters. De medewerkers stimuleren de kinderen op een actieve en speelse manier en dagen ze uit in hun ontwikkeling. Puk, onderdeel van het ontwikkelingsprogramma Uk en Puk, speelt hierin een belangrijke rol. Samen met uw peuter gaan we op avontuur! Een leerzame en leuke voorbereiding op de basisschool. De peutergroep is voor iedereen toegankelijk. U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage via de gemeente of u vraagt kinderopvangtoeslag aan. Heeft uw kind behoefte aan meer ontwikkeling? Via het CJG is uitbreiding naar vier dagdelen mogelijk. Ook is het mogelijk de peutergroep uit te breiden naar dagopvang.

Kenmerken van ons IKC zijn:

  • Voor kinderen van 0 tot 13 jaar
  • Openingstijden van 7.00 uur tot 19.00 uur
  • Inclusief voeding en verzorging
  • Ruil- en wendagen zijn kosteloos
  • Veelzijdig aanbod van activiteiten

Contactgegevens

Telefoon       : 0186-650020

E-mail          : diana@skoc-kinderopvang.nl

Website        : www.skoc-kinderopvang.nl