Groep 7

Juf Karin Bruens

Groep 7


Meester Mark Enterman

Groep 7


Huiswerk

Wat doen we in Groep 7?

 
Een greep uit de nieuwe leerstof:

Hieronder vindt u per vak wat er o.a. dit jaar aan bod komt. Een hoop nieuwe leerstof! Een greep uit de leerstof van aankomend jaar:

Vak

Een greep uit de nieuwe leerstof

Rekenen

De getallen en sommen worden groter (-1.000.000), verder komen er breuken, procenten en kommagetallen om de hoek kijken. Net als het metriek stelsel (mm-km), oppervlaktes, omtrek enz. Vanaf september gaan we ook aan de slag met verhaaltjessommen, een groot struikelblok bij de Cito-toetsen.

Taal

Zinsontleding, een grotere woordenschat, het schrijven van een goed verhaal (titel-inleiding-kern-slot) en het goed voeren van een gesprek.

Spelling

We bouwen verder aan de spelling niet-werkwoorden. Daarnaast beginnen we dit jaar met de verleden tijd en voltooid deelwoorden (d’tjes en t’tjes).

Begrijpend lezen

De teksten worden langer en moeilijker. Goed terugkijken in de tekst is erg belangrijk. Verder proberen we beter het belangrijkste uit de tekst te halen. Wat is de hoofdzaak en wat zijn bijzaken? Ook gaan we werken met opsommingen, voorbeelden, oorzaak-gevolg etc.

Studie-vaardigheden

Het werken met grafieken, studieteksten, (land)kaarten en internetpagina’s. Waar en hoe moet je zoeken? Dat bouwen we dit jaar verder uit.

Bij Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, tekenen, crea, gym en verkeer gaan we verder waar de kinderen vorig jaar gebleven zijn. Zo breiden we aardrijkskunde uit tot Europa, gaan we met geschiedenis naar een nieuw tijdvak en leren we bij Engels nieuwe woorden en het formuleren van zinnen.

Het leren omgaan met elkaar mag zeker niet vergeten worden! Vooral de eerste weken werken we hard aan de sfeer in de groep. Zo werken we veel samen, doen we met gym aan teambuilding en maken we gebruik van Rots en Water. Hier hebben we het hele jaar profijt van.

Een nieuwe methode

We werken met een nieuwe methode voor geschiedenis, Blink. Deze methode is volledig digitaal. Hierbij wordt veel beeldmateriaal gebruikt en de kinderen maken de meeste opdrachten op de laptop.

Werken op niveau

De kinderen krijgen zoveel mogelijk les op niveau. Grofweg werken we op drie niveaus; de *, ** en ***. Kinderen die in de *** zitten mogen eerder aan de slag en krijgen extra (moeilijkere) opgaven. Kinderen in de ** volgen de normale aanpak. Kinderen in de * krijgen extra uitleg bij iedere les.

Uiteraard kan het zijn dat een kind in de * een bepaalde les snapt of dat een kind uit de *** moeite heeft met een bepaalde les. Ze doen dan die les mee met een andere aanpak.

Na iedere toets worden de resultaten geanalyseerd en zo nodig wisselen sommige kinderen van aanpak. Dit gebeurt in overleg met het kind. Hierna worden ook de ouders/verzorgers ingelicht.

Zelfstandigheid

In groep 7 werken we dus ook aan de zelfstandigheid. Zo mogen de kinderen regelmatig zelf kiezen wat ze willen oefenen. Dit kan bijvoorbeeld bij rekenen (oefen eerst de som die je moeilijk vindt, daarna de rest) of bij zelfstandig werk. Ook het huiswerk, het geven van een presentatie (bij de taallessen), de weektaak en het maken van een werkstuk spelen hier een rol bij. Het betrekken van de kinderen bij het kiezen van de juiste aanpak (zie “Werken op niveau”) en bij de rapportgesprekken maakt ze meer betrokken. De kinderen zijn immers verantwoordelijk voor hun leerresultaten.

Naar de gymlessen gaan we op de fiets, zodat ze straks beter voorbereid zijn op de tocht naar het voortgezet onderwijs.

De CITO M7/E7

In januari en februari is de CITO M7. Deze voegen we toe aan de plaatsingswijzer. De resultaten van groep 6 en groep 7 staan dan mooi onder elkaar waardoor we, als school, voorzichtig al iets kunnen zeggen over het vervolgonderwijs. In juni is de CITO E7, waarmee we de voortgang van uw kind toetsen.

Huiswerk

Op deze pagina (groep7) vinden de kinderen het huiswerk voor de komende periode. De kinderen nemen altijd een huiswerkmap mee naar school. Het gebruik van een agenda is aan te raden. U maakt hier zelf afspraken over met uw zoon/dochter.

Contact

Wij zijn bereikbaar via de app “Parro”, op werkdagen. Natuurlijk zijn wij ook te bereiken via mail of de telefoon. Even langslopen mag ook.

error: Onze inhoud is beveiligd!